REKLAMA

Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury (AVPVI) vítá rozhodnutí ministra zemědělství Miroslava Tomana zřídit samostatný dotační program na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav ve výši bezmála půl miliardy korun. Zároveň upozornila, že je třeba tento konkrétní program udržet dlouhodobě tak, aby mohly být rekonstruovány všechny přivaděče a propojeny vodárenské soustavy v celé republice. 

Dotační program má pro letošek zhruba půlmiliardu korun, určenou na prvních sedm připravených staveb s tím, že stát takto vlastníkům vodárenské infrastruktury finančně pomůže do 70 % ceny stavby. Pro dokončení celé rekonstrukce a propojení by podle analýzy AVPVI bylo třeba asi 20 miliard korun. 

REKLAMA

„Jde o jakýsi start. Vlastníci vodohospodářské infrastruktury ovšem potřebují tento dotační titul dlouhodobě udržet, abychom mohli strategickou infrastrukturu financovat i do budoucna,“ vysvětlil předseda AVPVI Pavel Válek.

Vlastníci páteřní vodárenské infrastruktury, tedy česká města a obce a jejich spolky, založili svoji asociaci před více než rokem. Chtěli tak pomoci ministerstvu zemědělství nejen v komunikaci s jedním partnerem, ale zejména přispět svým odborným názorem do politické debaty o ochraně obyvatelstva před dopady klimatických změn. Vypsaný dotační titul je jedním z prvních výstupů této diskuse. 

Bez státní finanční pomoci by totiž vlastníci infrastruktury nebyli schopní celou investici zvládnout, aniž by se to promítlo do cen vody pro spotřebitele. „Je to bezesporu průlom. Pokud by ministerstvo zemědělství něco podobného neudělalo, museli by se bohužel náklady na rekonstrukci vodovodních soustav promítnout do vodného a stočného,“ potvrdil místopředseda asociace a starosta Náchoda Jan Birke. 

Dotační titul slouží jak k financování samotné rekonstrukce přivaděčů, tak i k jejich dalšímu propojení, což je v souladu s vládní Koncepcí ochrany před následky sucha pro území ČR. Propojení vodovodních soustav totiž umožňuje v suchých obdobích distribuovat pitnou vodu do míst, kde jí je momentální nedostatek. 

Stát se tak přihlásil k odpovědnosti za zajišťovaní pitné vody v kritických obdobích. „Centrální orgány začaly vnímat nejen důležitost klíčové infrastruktury, ale i schopnost regionálních vodárenských společností poradit si, zejména finančně, s tak významným úkolem, jakým dostavba přivaděčů je,“ uvedl Pavel Válek. 

 

Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury proto považuje správné, že dotační program ministerstva zemědělství má dle slov ministra zemědělství M. Tomana pokračovat i v dalších letech podle toho, jak budou přibývat další připravené projekty. To umožní rekonstrukce i propojování přivaděčů i v dalších regionech ČR, které nebyly pro první fázi plně připraveny.

 

REKLAMA