REKLAMA

Ministerstvo průmyslu a obchodu letos vyhlásilo již druhý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Nový beton a malta vyrobené ze stavebního odpadu, víceúčelové desky z použitých kabelů, svatební šaty z plastu, originální oděv z gramofonových desek nebo iglú z roliček toaletního papíru – to jsou některé z projektů, které loni zabodovaly v soutěži.

Cílem soutěže je povzbudit velké firmy i drobné živnostníky, stavební firmy, obce i studenty, aby kreativně přemýšleli, jak použité materiály a suroviny či nefunkční výrobky znovu využít. „Jsme si vědomi toho, že zdroje nejsou bezedné, a proto je udržitelné nakládání s nimi naší prioritou. Česká republika nemá dostatek všech surovinových zdrojů, o to více se musí snažit existující zdroje znovu efektivně využívat,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Podle jeho názoru má soutěž upozornit také na nutnost přechodu ČR k oběhovému hospodářství, kam se nyní ubírá nejen Evropská unie, ale i vyspělé země celého světa.

REKLAMA

„Těšíme se na letošní projekty, které mohou udat směr v oblasti kreativního zpracování plastů, papíru, kovů, skla, inovativního využití odpadů či druhotných surovin ve stavebnictví,“ dodává ministr Hüner.

Data o produkci a nakládání s odpady v ČR dokládají, že stále existují rezervy v jejich hospodárném využívání. V roce 2016 bylo v ČR nakládáno s 34,4 mil. tun odpadů, z toho bylo využito cca 80 % (vysoký podíl využití odpadů je díky recyklaci a využívání stavebních materiálů, které tvoří polovinu všech odpadů). Další materiály, např. sklo, papír, problematické plasty a řada dalších, již tak dobré výsledky nevykazují. Ještě složitější situace je v oblasti komunálního odpadu. Každý Čech v roce 2016 vyprodukoval 339 kg komunálního odpadu. Cca 50 % komunálních odpadů je stále skládkováno, což je ekonomicky i ekologicky neefektivní. Pro srovnání několik čísel, v Evropské unii v roce 2014 (data za rok 2016 nejsou zatím k dispozici) vzniklo 2 320 mil. tun odpadů, téměř polovina, 47 %, putovala na skládky a pouze 36 % bylo recyklováno. Pro změnu této nepříznivé bilance nastoupila Evropská unie cestu přechodu k oběhovému hospodářství (circular economy).

Podrobnosti o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách https://druhotnasurovina.mpo.cz.

REKLAMA