Tříkrálová sbírka začala ve čtvrtek 4. ledna i v Uherském Hradišti. Tři králové na koních už tradičně zahájili koledování před budovou radnice.

 

REKLAMA

Foto zdroj: web Uherského Hradiště

Organizátoři Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní charita Uherské Hradiště, vysílají do ulic měst a obcí na Uherskohradišťsku 425 skupinek koledníků. V regionu se bude koledovat ve 46 obcích a pěti příměstských částech Uherského Hradiště od 4. do 14. ledna 2018.

Posláním tříkrálové sbírky, je přispět na zlepšení podmínek těm, kteří měli v životě méně štěstí anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých.

„Ne všem lidem se žije dobře či lehce, a proto by měl každý, kdo je na tom lépe, umět pomoci,“ řekl při přivítání koledníků na radnici starosta města Stanislav Blaha.

Výtěžek Tříkrálové sbírky bude určen na přímou pomoc lidem v nouzi z regionu. Především půjde o rodiny s dětmi, podporu Domácí zdravotní a hospicové péče formou nákupu nových zdravotnických a kompenzačních pomůcek či příspěvek na vybudování nízkoprahového centra pro lidi bez přístřeší.

Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je starší 15 let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo. Zvyk tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika), kdy nejprve na Moravě a o rok později již po celé České republice začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.

Zdroj: web Uherského Hradiště

REKLAMA